Taneční skupina souboru Old Stars Břeclav se schází pravidelně 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek na Domě školstvív Břeclavi od 19 do 21 hodin. V tanečním repertoáru má stabilní taneční pásma z Moravy a Slovenska, které uplatňuje při jevištních pořadech. Jsou to Hody na Podluží, Tance z Dolňácka, Tance z Bílovic, Tance z Kopanic, Pásmo Sedláckých, dvě pásma Myjavských tanců a tance z východního Slovenska. V repertoáru má však také tance maďarské. Na nácvik tanců bedlivě dohlíží Květoslava Škápíková spolu s Jaromírem Garšicem.

Dále každoročně soubor pořádá fašanky, vánoční pořady, tematicky zaměřené besedy u cimbálu. Ve spolupráci s různými muzikami, tanečníci v malých formacích, vystupují na různých společenských a kulturních akcích v rámci požadavků pořadatelů.

V současné době má soubor svou vlastní cimbálovou muziku.

 

      

Hrabalová Dominika        Hrabal Zdeněk
Helešicová Lenka   Helešic Vladimír
Kraicingerová Jarmila   Stehlík Zdeněk
Pálková Vladislava   Pálka Ladislav
Randýsková Marcela   Hačunda František
Stávková Bibiana   Garšic Jaromír
Škápíková Květoslava   Ševčík Petr
Škrobáková Milena   Horák Igor
Tesaříková Lucie   Lunga Petr
Zacpalová Libuše    
Babiszová Šárka     

 

 

 

   

 

Najdi 10 rozdílů...

...na zkoušce